WEDIS Group

WEDIS Group z siedzibą w Landshut została założona w 2005 roku. Postrzegamy siebie jako niezależnego doradcę inwestycyjnego dla klientów prywatnych, Family Offices, przedsiębiorstw  i instytucji publicznych.

Oferujemy ekskluzywne i wyważone portofolio usług i projektów. Nasze główne dziedziny działalności leżą w zakresie energii odnawialnej (projekty wiatrowe) i
w gastronomi z systemem (franszyza).

Przy doradctwie przejmuje WEDIS Group wszystkie istotne zadania które są związane z sukcesywnym zawarciem transakcji. Zalicza się do nich akwizycje odpowiednich projektów, wybór indiwidualnej struktury kapitału jak i również opiekę nad inwestycją po zakonczeniu pertraktacji kupna.

Obydwa segmenty są głównie realizowane na terenie Niemiec i Austrii. Jednakże powstały już  pierwsze projekty w USA i Europie Wschodniej, gdzie działalność sukcesywnie się rozwija.